Kan het geïnjecteerde afvalwater de diepe ondergrond aantasten?

Bij waterinjectie is het van belang dat het afvalwater in het reservoir terecht komt én blijft. Daarom heeft SodM in 2023 door TNO-AGE laten onderzoeken wat de mogelijke chemische effecten zijn van waterinjectie in de diepe ondergrond. Kan het geïnjecteerde water, dat zout is en mijnbouwhulpstoffen bevat, het reservoir of de afsluitende laag aantasten? Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat chemische reacties als gevolg van de huidige waterinjectie leiden tot significante aantasting van de integriteit van het reservoir of de afsluitende laag.

Overzicht van velden, samenstelling productiewater en gebruikte mijnbouwhulpstoffen

Het onderzoek gaat over de huidige waterinjectie in olie- en gasvelden op het Nederlandse vasteland.  Het onderzoek geeft een overzicht van de locaties in Nederland waar recentelijk waterinjectie heeft plaatsgevonden, de samenstelling van het afvalwater en gebruikte mijnbouwhulpstoffen.