Inspectierapport SodM locaties Ternaard en Blija (3 februari 2022)

Op 3 februari 2022 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties uitgevoerd op de locaties Ternaard en Blija. Inspecteurs hebben gekeken naar de arbeidsomstandigheden en het bodem- en oppervlaktewater. Ook is gecontroleerd of uitstaande punten uit de vorige inspecties waren opgelost. Tijdens deze inspecties zijn geen overtredingen vastgesteld. Het doel van de inspecties, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport.

Informatie van de Rijksoverheid over Ternaard op één plek

Informatie over de locatie Ternaard is ook terug te vinden op het nieuwe platform www.mijnbouwactiviteiten.nl. Deze website is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en SodM. Het doel is om de informatie voor omwonenden van mijnbouwlocaties overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken: alle informatie van de rijksoverheid op één plek. Deze website is een proef - er staan daarom nog maar een paar locaties op. Deze proef loopt tot en met juli 2022. Tijdens deze periode wordt het gebruik van dit platform geëvalueerd met omwonenden, lokale overheden en mijnbouwondernemingen.