Advies SodM over aardgaswinning Waddenzee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op verzoek van staatssecretaris Hans Vijlbrief met recente cijfers over de zeespiegelstijging de plannen voor aardgaswinning bij Ternaard beoordeeld. De aardgaswinning mag geen nadelige gevolgen voor milieu en natuur veroorzaken. Inmiddels blijkt de zeespiegel zoveel sneller te stijgen dan eerder werd aangenomen dat niet langer kan worden uitgesloten dat het unieke en kwetsbare natuurgebied van de wadden onder de zeespiegel kan verdwijnen door de voorgenomen gaswinning bij Ternaard. De onzekerheden maken dat het zogenaamde ‘hand aan de kraan’-principe onvoldoende werkt om dan nog tijdig in te kunnen grijpen. Daarom adviseert SodM negatief over het winningsplan Ternaard. 

Lees ook het nieuwsbericht
'SodM adviseert negatief over aardgaswinning Waddenzee'