Klacht indienen over SodM

Heeft u een klacht over SodM?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) probeert zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk te werken. Wanneer u het niet eens bent met onze werkwijze of zich onjuist behandeld voelt, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Uw klacht kan gaan over zowel de handelwijze van SodM als over het gedrag van medewerkers van SodM.

Oplossing zoeken

Zodra wij uw klacht ontvangen, onderzoeken we wat er precies aan de hand is. Wij kijken eerst samen met u of we een oplossing kunnen vinden. Daarvoor gaan wij met u in gesprek. Komen we er op die manier niet uit, dan nemen we de klacht in behandeling.

Onafhankelijke behandeling van uw klacht

Wij behandelen uw klacht volgens de procedure van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Onze klachtenfunctionaris zal uw klacht onafhankelijk behandelen en geeft advies aan de Inspecteur-generaal der Mijnen. Hij beslist uiteindelijk over de uitkomst.

Hoe behandelt SodM uw klacht?

SodM gaat vertrouwelijk met uw klacht om. U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Degene over wie u klaagt, krijgt een kopie van uw klacht. U kunt desgewenst mondeling een toelichting geven. Deze toelichting komt in een verslag. De klachtenfunctionaris geeft advies aan de Inspecteur-generaal der Mijnen over de afhandeling van uw klacht. Hij laat u in een brief weten hoe de klacht afgehandeld wordt. Dit gebeurt normaal gesproken binnen zes weken. Soms kan het  langer duren, afhankelijk van de klacht. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door SodM of het resultaat daarvan? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Hoe dient u een klacht in over SodM?

U kunt uw klacht telefonisch (070 – 379 8400), per post (Postbus 24037, 2490 AA Den Haag) of via onderstaand formulier indienen.

Klacht indienen over SodM

Geef een korte en bondige beschrijving van uw klacht. Vermeld daarbij in elk geval de plaats en de datum van de gebeurtenis en indien mogelijk de namen van de SodM-medewerker(s) over wie de klacht gaat, of die erbij betrokken waren.
Heeft u e-mails of andere documenten die uw klacht ondersteunen?(verplicht)

Bewaar deze documenten goed. Zodra we contact met u opnemen om de klacht te bespreken, vragen we u om ons deze informatie toe te sturen.

Heeft u al contact gehad met een SodM-medewerker over uw klacht?(verplicht)
Liever geen telefonisch contact
Indien u deze optie aanvinkt, dan nemen wij geen telefonisch contact met u op, maar zullen u formeel uitnodigen voor een hoorzitting.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw klacht af te handelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)