SodM doet nader onderzoek naar gasexplosie Zoetermeer

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de toezichthouder op veiligheid van de gasnetten van de regionale netbeheerders. Afgelopen maandag 7 februari 2022 heeft bij een pand in het Stadshart van Zoetermeer een gasexplosie plaatsgevonden. De gasexplosie vond plaats tijdens werkzaamheden van regionale netbeheerder Stedin aan de gasleiding. Daarbij zijn drie mensen dusdanig gewond geraakt dat zij met spoed naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd.

SodM is diezelfde dag gestart met het inspecteren van de ruimte waar de explosie heeft plaatsgevonden en heeft met betrokkenen gesproken. Op basis van de eerste waarnemingen en gesprekken heeft SodM besloten nu nader onderzoek te doen naar dit incident.
Het onderzoek zal zich richten op:

  • De achterliggende oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan¬†
  • De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken
  • De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat het voorval zich nogmaals kan voordoen¬†

SodM werkt samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie die ook onderzoek doet naar dit voorval.