Sterk verhoogde seismiciteit rondom Uithuizen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de staatssecretaris Mijnbouw van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geïnformeerd over de recente aardbevingszwerm rondom Uithuizen. Met de beving van 11 oktober (van magnitude 1,3) is de aardbevingsdichtheid in die regio opgelopen tot 0,46 aardbevingen per jaar per km2. Daarmee is er nu in die regio sprake van sterk verhoogde seismiciteit.

Wat is ‘aardbevingsdichtheid’?

De aardbevingsdichtheid meet in hoeverre een gebied in korte tijd vaak getroffen wordt door bevingen vanaf magnitude 1,2. De aardbevingsdichtheid wordt bepaald door het aantal bevingen met een magnitude van 1,2 of hoger te tellen in het afgelopen half jaar en te berekenen hoe hoog de concentratie per gebied is. Per locatie geldt dat een beving dichtbij zwaarder meetelt dan een beving wat verder weg. Doordat er de afgelopen twee maanden 8 aardbevingen hebben plaatsgevonden in de omgeving van Uithuizen, is de aardbevingsdichtheid in dit gebied op 11 oktober opgelopen tot 0,46. De actuele waarde van de aardbevingsdichtheid is te vinden op het dashboard Groningen van de Rijksoverheid

Bevingen als gevolg van drukvereffening in het Groningen-gasveld

De aardbevingen worden veroorzaakt door vereffening van de drukverschillen in het Groningen-gasveld, die door decennialange winning zijn ontstaan. Dit proces kan nog enkele tientallen jaren duren. Zwaardere bevingen, zoals op 8 oktober jl. bij Wirdum met een magnitude van 3,1, kunnen helaas nog voorkomen. Er zijn, naast de reeds ingezette vermindering van de gasproductie, geen maatregelen mogelijk om de aardbevingen te beperken of te voorkomen. 

Aantal bevingen overschreed bovengrens van de voorspelling

Sinds 2012 neemt het aantal bevingen met een magnitude van 1,5 of hoger weliswaar af, maar heeft het een aantal keer vaker gebeefd dan de jaarlijkse verwachting. Gasjaar ‘21/’22, dat 1 oktober afliep, is het tweede gasjaar waarbij het aantal bevingen (13) hoger was dan de bovengrens van de modelvoorspellingen (11) voor dat jaar.  De NAM is op verzoek van SodM begonnen met een onderzoeksprogramma om deze modellen te verbeteren. Een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksplan, zal de NAM in oktober met SodM delen.  

Hoe nu verder?

De NAM heeft op 7 oktober bij SodM een rapportage aangeleverd met gedetailleerde analyses van de zwerm aardbevingen rondom Uithuizen. De NAM zal deze rapportage actualiseren met informatie over de recente bevingen. SodM zal deze geactualiseerde rapportage samen met de rapportage van de NAM over de Wirdum-beving beoordelen en in november op haar website publiceren.