Beoordeling rapportages over seismiciteit en inzet Groningen-gasveld (gasjaar 2022-2023)

Met deze brief informeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de staatssecretaris Mijnbouw van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de rapportages die de NAM en GTS hebben ingeleverd.

Deze rapportages zijn:

Jaarrapportage GTS en NAM

Uit zowel de jaarrapportage van GTS als de jaarrapportage voor het Groningen-gasveld van NAM blijkt dat de productie uit het Groningen-gasveld in het afgelopen gasjaar met 2,421 miljard Nm3 lager is geweest dan de 2,8 miljard Nm3 die gesteld was in het Vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023. Dit betekent dat er minder gas uit het Groningen-gasveld is gewonnen dan aan het begin van het gasjaar werd verwacht. De lagere winning is een gevolg van de milde winter in 2022/2023. De relatief hoge temperaturen hebben er ook toe geleid dat er minder productie nodig was uit de gasopslag Norg: de vulgraad van de gasopslag Norg is in het afgelopen gasjaar niet beneden de 80% geweest.

Halfjaarlijkse rapportage seismiciteit

De halfjaarlijkse rapportage laat zien dat ten opzichte van het vorige halfjaar de seismiciteit in het Groningen-veld is afgenomen. Het afgelopen gasjaar (van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023) zijn in totaal 11 bevingen met een sterkte van 1,5 of groter waargenomen. Dit aantal komt overeen met de bovengrens van de onzekerheidsbandbreedte van de jaarlijkse modelvoorspelling uit de seismische dreigings- en risico-analyse (SDRA) van TNO. Deze SDRA geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld.

Stand van zaken onderzoek naar hoger dan verwachte seismiciteit

De seismiciteit is al meerdere jaren hoger dan de verwachtingswaarde. Om die reden doen NAM en TNO onderzoek naar mogelijke verklaringen daarvoor. Een aantal resultaten van deze onderzoeken is al wetenschappelijk gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2024 zal SodM een onafhankelijk panel (KEM-subpanel) om advies vragen over de implementatie van deze bevindingen in de SDRA. Met de resultaten van de onderzoeken van NAM en TNO, en met aanvullende wetenschappelijke inzichten van de afgelopen tijd, zal beter ingeschat kunnen worden hoe de seismiciteit in Groningen zich de komende jaren, ook na de definitieve sluiting van het gasveld, verder zal ontwikkelen.