Eerste duiding beving Garrelsweer van 16 november 2021

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geïnformeerd over de zogeheten '48-uursbrief' die zij heeft ontvangen van de NAM over de beving van 16 november jl. nabij Garrelsweer met magnitude 3,2. De NAM is verplicht om bij bevingen met een magnitude 3 of hoger de toezichthouder binnen 48 uur te informeren. 

Bevingen als gevolg van drukverschillen door jarenlange gaswinning

SodM heeft de afgelopen twee jaar in haar adviezen voor de operationele strategie reeds vastgesteld dat de huidige bevingen het gevolg zijn van de drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning in het Groningen-gasveld. SodM heeft geconcludeerd dat, naast de reeds ingezette vermindering van de gasproductie, er geen aanvullende mogelijkheden zijn om het aantal bevingen per jaar verder te verlagen. Normaal gesproken zorgt gaswinning voor drukverlaging. Echter, in het zuiden van het gasveld stijgt de druk ondanks dat er nog gas gewonnen wordt. De druk rondom Loppersum, waar de winning al enige tijd gestopt is, is relatief hoog. Het aardgas stroomt van plekken met een hoge druk naar plekken met een lage druk. Deze drukvereffening zorgt voor een voorlopig doorgaande drukafname bij Loppersum. Dit veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot bevingen kunnen leiden. De drukken in het gasveld worden nu dus niet meer door de huidige gaswinning bepaald, maar door het drukverschil dat door de gaswinning in het verleden in het gasveld is opgebouwd. Het proces van drukvereffening zal mogelijk nog tientallen jaren duren. Wel zal naar verwachting het aantal bevingen en de kans op zwaardere bevingen gedurende deze tijd afnemen. Pas als de druk overal gelijk is, zullen er naar verwachting geen gas-gerelateerde aardbevingen meer zijn.

Nadere analyses over aardbevingsdichtheid en Garrelsweer-beving volgen

Volgens de NAM maakt de beving in Garrelsweer onderdeel uit van een cluster van bevingen dat sinds 4 oktober in de regio heeft plaatsgevonden. Door dit cluster van bevingen was op 8 november 2021 de grenswaarde voor de aardbevingsdichtheid, vastgesteld op 0,4 bevingen per km2 per jaar, overschreden. Bij een overschrijding van de grenswaarde is NAM verplicht om een speciale rapportage met een meer gedetailleerde analyse op te stellen en bij SodM en de minister in te dienen. De NAM zal, in aanvulling op deze rapportage vóór 26 november 2021 een speciale rapportage aan SodM sturen waarin meerdere, diepgaandere technische analyses over de Garrelsweer beving worden uitgewerkt. SodM zal deze speciale rapportages beoordelen en EZK voor 15 december 2021 nader informeren.