Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ('19-'20)

Het afgelopen jaar is de versterking nog onvoldoende op gang gekomen. Op deze manier duurt de versterkingsopgave nog twintig jaar. Het is onacceptabel om Groningers zo lang te laten wonen in een potentieel onveilig huis. Bovendien zorgt het lange wachten, de onzekerheid en de voortdurende bevingen bij een deel van de bewoners tot stress en gezondheidsklachten. Dat constateert SodM in haar jaarlijkse rapportage over de versterking in Groningen. SodM adviseert daarom voor een crisis-aanpak te kiezen gericht op veiligheid met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) als eindverantwoordelijke partij.