Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ( '22-'23)

Het afgelopen jaar is het tempo waarmee de huizen versterkt worden in Groningen omhoog gegaan. Waren dit er vorig jaar nog zo’n 650 adressen, dit jaar heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ruim 1.000 adressen versterkt. Daarmee is de NCG op de goede weg. Naar verwachting moeten er nog zo’n 13.000 adressen worden versterkt. Het huidige tempo moet daarom verdrievoudigen om de doelstelling van het kabinet om de versterking in 2028 af te ronden te halen. Dit concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar jaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. SodM heeft de voortgang van de versterking onderzocht over de periode van april 2022 tot april 2023.

5 aanbevelingen voor afronding in 2028

Om de veiligheid van de mensen in Groningen te borgen, onderstreept SodM het belang om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden. Volgens de NCG is dit haalbaar maar houdt hierbij nog geen rekening met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd als reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Daar SodM ziet duidelijke potentie in deze maatregelen om te versterkingsopgave te kunnen versnellen. Hierbij doet SodM de volgende aanbevelingen om de versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden:

  1. Geef prioriteit aan veiligheid. Pak alle kabinetsmaatregelen die geen betrekking hebben op de versterkingsopgave als een apart project op om vertraging te voorkomen;
  2. Los onuitlegbare verschillen in de versterkingsaanpak op door het gesprek aan te gaan met bewoners over passende maatregelen;
  3.  Verhelder de rolverdeling en aansturing van de versterkingsopgave (governance): wie is waarvoor wanner aan zet, en wie doorbreekt impasses bij verschillen van inzicht; 
  4. Geef spoedig duidelijkheid aan bewoners over het recht op verduurzaming: welke maatregelen worden samen met de versterking opgepakt, en welke niet;
  5. Kom tot een geïntegreerde aanpak voor huizen die versterking en schadeherstel nodig hebben. SodM verwijst hierbij naar het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) om bewoners die te maken hebben met constructieve schades maar buiten de scope van de versterkingsopgave vallen via het Instituut Mijnbouwschade (IMG) door te geven aan de NCG.