Minder toezichtslast offshore-installaties door samenwerking SodM en NEa

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ondertekenden vandaag een convenant. In deze overeenkomst is geregeld dat SodM inspectiebezoeken uitvoert in opdracht van de NEa. Het gaat daarbij om offshore-inspecties op het gebied van CO2-emissiehandel.

SodM combineert de inspectiepunten voor de NEa met haar eigen inspecties op offshore-productie-installaties. NEa blijft zelf de controle van de emissieregistratie op het kantoor van de mijnonderneming uitvoeren.

Vermindering toezichtslast

De twee diensten streven er naar om op basis van wederzijds vertrouwen de naleving van de wet- en regelgeving  te optimaliseren. De samenwerking draagt bij aan vermindering van de toezichtslast voor het bedrijfsleven en efficiency aan de kant van de overheid.  Ook leidt het tot een kostenbesparing voor het bedrijf en de samenleving.

SodM voert voor meerdere inspectiediensten inspecties uit, zoals voor de Inspectie SZW, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.