Vermilion moet stoppen met gaswinning uit deel van veld Langezwaag

Gaswinningsbedrijf Vermilion moet stoppen met de winning van gas uit put LZG-03 in het gasveld Langezwaag onder Opsterland en Heerenveen. Recent is gebleken dat Vermilion eind november een derde put in productie heeft genomen. Omdat daar nog geen goedgekeurd winningsplan voor is, mag dat niet. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft nu aangekondigd dat die overtreding moet worden beëindigd. Vermilion krijgt enkele dagen om hierop te reageren. Wanneer de overtreding vast staat en niet tijdig wordt beëindigd, moet Vermilion een dwangsom betalen van 1 euro per gewonnen kubieke meter gas met een maximum van 10 miljoen euro.

Vermilion heeft op 24 november 2016 een gewijzigd winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische zaken. In die wijziging is onder andere het in werking stellen van put LZG-3 opgenomen. De Minister van Economische Zaken heeft nog niet met dit plan ingestemd. Daarmee voldoet Vermilion op dit moment niet aan de vereisten voor het winnen van gas uit put LZG-03.

SodM is als toezichthouder  een algemeen onderzoek gestart naar de vraag of Vermilion aan de wettelijke vereisten voldoet voor de winning van gas uit het veld Langezwaag. Vooruitlopend op de eindconclusies uit  dat onderzoek meent SodM dat nu al duidelijk is dat de productie uit put LZG-03 niet aan de eisen voldoet. Vermilion krijgt tot en met maandag 13 maart de tijd om een reactie te geven op de aankondiging van SodM