Veiligheidscultuur enquêtes door SodM op Den Helder Airport

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt vanaf eind maart tot medio mei een drietal enquêtes over de veiligheidscultuur op offshore platforms in de Noordzee. SodM doet dat op de Den Helder Airport. Vanaf deze luchthaven vertrekken en arriveren alle medewerkers per helikopter naar  offshore boorplatforms en productie-installaties. Door de enquête op de luchthaven af te nemen, bereikt SodM niet alleen werknemers van mijnondernemingen, maar ook (onder-)aannemers. Dit zijn bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs, steigerbouwers en schilders die offshore veelal het meest risicovolle werk verrichten.

SodM is geïnteresseerd in de veiligheidscultuur omdat de olie- en gassector sector op dit moment sterk bezuinigt. De sector staat onder druk. De olie- en gasprijs is laag en de bestaande velden raken langzaam leeg-geproduceerd. Bedrijven moeten daarom bezuinigen en reorganiseren. De vraag die SodM bezighoudt is of als gevolg hiervan ook de veiligheidscultuur onder druk komt te staan.

SodM wil de vinger aan de pols houd en is een onderzoek gestart naar de veiligheidscultuur van mijnondernemingen. De enquêtes op Den Helder Airport maken hier deel van uit. Gevraagd wordt naar de arbeidsomstandigheden en de veiligheidsbeleving.

De enquêtes onder offshore medewerkers moeten een eerste indruk geven van de veiligheidscultuur en eventuele veranderingen daarin. Op basis daarvan kan het gesprek met de sector worden aangegaan en zullen eventueel aanbevelingen worden gedaan.