Advies SodM actualisatie opslagplan UGS Grijpskerk

Een verandering van de samenstelling van het aardgas in de opslag in Grijpskerk, heeft geen gevolgen voor mens en milieu. Voor de bodemdaling, kans op aardbevingen en de mate van bodembeweging maakt het geen verschil. De wijziging van de gassamenstelling verandert ook de wijze van gasinjectie en -productie in de opslag niet. Dit concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het plan van de NAM om voortaan laagcalorisch gas op te slaan in Grijpskerk.

Duidelijkheid voor omwonenden over schade-afhandeling

De regio rond de gasopslag Grijpskerk bevindt zich binnen het effectgebied van zware bevingen in het Groningen-veld. Deze schades behandelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Voor niet alle omwonenden is duidelijk dat zij ook bij het IMG terecht kunnen voor eventuele schades, mocht er een beving voorkomen in de opslag van Grijpskerk. SodM begrijpt dat omwonenden zich hier zorgen over maken. Voor hen is het belangrijk dat zij niet te maken krijgen met verschillende loketten, maar op één plaats terecht kunnen voor alle mijnbouwschades. SodM adviseert EZK daarom ervoor te zorgen om duidelijk te maken dat de omwonenden van de gasopslag bij de IMG terecht kunnen voor de afhandeling van alle mijnbouwschades.