Beoordeling SodM Seismisch risicobeheersplan ondergrondse opslag Grijpskerk

De NAM heeft een geactualiseerde plan ingediend voor de beheersing van de seismische risico's bij de gasopslag Grijpskerk. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het plan beoordeeld en hierover advies uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De NAM wordt verwacht op basis van dit plan te handelen in geval van een beving die verband kan hebben met de gasopslag Grijpskerk. SodM beoordeelt de voorgestelde escalatiestructuur en -niveaus als geschikt, zodat de NAM op tijd en adequaat de voorgestelde maatregelen kan nemen. In het plan geeft NAM ook de juiste aandacht aan communicatie met decentrale overheden, waaronder de gemeentes en desbetreffende veiligheidsregio, mocht zich een beving voordoen.