Advies SodM over gaswinning 2021-2022: Zet de gasopslagen optimaal in om zo min mogelijk te winnen uit het Groningen-gasveld

Zet de gasopslagen Grijpskerk en Norg optimaal in om zo min mogelijk te winnen uit het Groningen-gasveld. Dat staat in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de winning in het gasjaar 2021-2022. 

Daarmee kan het Groningen-gasveld mogelijk al in het derde kwartaal van 2023 definitief gesloten worden. Dit kan door de opslag van Grijpskerk om te zetten van hoogcalorisch naar laagcalorisch gas. Daarnaast heeft gasopslag Norg binnen de huidige vergunning nog ruimte om extra volume te produceren, zonder dat het risico op aardbevingen toeneemt. De exacte datum waarop het Groningen-gasveld definitief dicht kan, is afhankelijk van de versnelde gasafbouw in België maar zal uiterlijk het derde kwartaal van 2024 zijn.

Groningen-gasveld als reservecapaciteit vanaf 1 april 2022

In de eerste zes maanden van het gasjaar 2021-2022 wordt het Groningen-gasveld nog gebruikt om aan de leveringszekerheid te voldoen. Daarna wordt het veld ingezet als reservecapaciteit, in geval van extreme koude of ongewone uitval van de gastoevoer. Dit betekent dat productie vanaf de zomermaanden van 2022 alleen plaatsvindt om de productielocaties operationeel te houden voor noodgevallen. Niet alle huidige productielocaties zijn nodig om in het gasjaar 2021/2022 in de capaciteitsbehoefte te voorzien. Dit betekent dat de locaties Amsweer, Kooipolder, Oudeweg, Slochteren inclusief Froombosch en Schaapbulten met ingang van 1 april 2022 uit bedrijf genomen kunnen worden. Daarmee zal de resterende zeer beperkte productie zich steeds meer in het zuidoosten van het veld concentreren. Hiermee wordt de seismische activiteit en daarmee het seismisch risico zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Drukvereffening zorgt voor bevingen in Loppersum-gebied

De aardbevingen in Groningen worden momenteel met name veroorzaakt door de drukvereffening in het Groningen-gasveld en nauwelijks nog door de beperkte productie die nog plaatsvindt. Na het beëindigen van de gasproductie zal naar verwachting het aantal bevingen, de kans op sterkere bevingen, de seismische dreiging en het seismisch risico de komende jaren verder afnemen. De mate van afname wordt vooral bepaald door de drukvereffening in het veld. Op dit moment is de druk in het noorden van het gasveld hoger dan in het zuiden. Dit drukverschil zal zich gaan vereffenen, waardoor de druk in het noorden nog verder zal dalen, terwijl de druk in het zuiden zal gaan stijgen. Doordat het Loppersum-gebied het meest gevoelig is voor aardbevingen, ligt hier de komende jaren het zwaartepunt van de seismische activiteit en dreiging. Na 2030 verplaatst het zwaartepunt zich naar het west-zuidwesten van het gasveld als gevolg van drukvereffening van het zogeheten Harkstede-blok, waar de druk op dit moment nog relatief hoog is. 

Toezicht op risicoberekeningen van TNO

EZK heeft voor dit gasbesluit voor het eerst de risicoberekeningen van TNO gebruikt, de zogeheten publieke Seismische Dreigings- en Risico Analyse (SDRA). SodM heeft daarom ook gekeken naar de wijze waarop deze risicoberekeningen tot stand zijn gekomen, en deze vergeleken met de verificatieberekeningen van de NAM (HRA). SodM constateert dat de risicoberekeningen van TNO van voldoende kwaliteit zijn.

Indienen zienswijzen op ontwerp-besluit kan tot en met 6 augustus 2021

Hieronder vindt u de adviezen van SodM aan het ministerie van EZK voor het ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2021-2022. EZK organiseert op donderdag 8 juli van 11:00 tot 12:00 uur een online informatiesessie over het ontwerp-vaststellingsbesluit voor de gaswinning in Groningen. Er zal ook een expert van SodM deelnemen om ons advies toe te lichten.  Iedereen kan tot en met 6 augustus 2021 een zienswijze geven op het ontwerp-vaststellingsbesluit. Het ontwerp-besluit zelf, de bijbehorende adviezen en de wijze waarop u uw zienswijze kunt geven, vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.