Inspectierapport SodM Nouryon Salt Ganzebosveld Hengelo

Op 27 januari 2021 en op 29 juni 2021 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een kantoor- en een veldinspectie uitgevoerd op het boorterrein Hengelo Ganzebosveld van Nouryon Salt. Tijdens de inspecties bleek dat de winning niet conform het winningsplan plaatsvond. Diverse cavernes hebben een grotere diameter, of liggen dichter bij elkaar dan het winningsplan toestaat.

Het volume van de cavernes is niet groter dan in het winningsplan aangegeven. De cavernes hebben echter niet de gewenste cirkelvorm, maar een ellipsvorm.

Nouryon Salt heeft aannemelijk gemaakt dat de overschrijdingen het gevolg zijn van de geologische condities in het veld. SodM heeft een waarschuwing gegeven en heeft eisen gesteld aan de werkwijze van het bedrijf om toekomstige overtredingen te voorkomen. De situatie heeft geen gevolgen voor de stabiliteit van de cavernes en de veiligheid van de omgeving en het milieu.

SodM heeft een afschrift van dit inspectierapport verstuurd aan de provincie Overijssel en de gemeenten Hengelo en Enschede.

Algemene informatie SodM

De ernst van de (mogelijke) overtreding en het gedrag van de overtreder bepalen hoe SodM op een overtreding reageert. SodM beoordeelt de ernst op (mogelijke) gevolgen voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie. Het gedrag beoordeelt SodM op basis van bijvoorbeeld de veiligheidscultuur van het bedrijf, de aard van de overtreding (technisch of administratief) en de mate waarin het bedrijf de overtreding kon voorzien

Meer informatie over de interventies van SodM in het Toezichtarrangement Geothermie.