Lekkage pekeltransportleiding Nobian

Op 26 maart is een lekkage aan een pekeltransportleiding van Nobian vastgesteld. Nobian heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de hoogte gesteld en treft maatregelen

Het lek bevindt zich ten noorden van Zuidwending, in een weiland. De Omgevingsdienst Groningen doet onderzoek namens de toezichthoudende instanties - de omgevingsdienst, provincie, gemeente, waterschap en SodM - en heeft de locatie bezocht om Nobian kritisch te bevragen over de oorzaak van het lek en welke maatregelen het bedrijf gaat treffen. 

Toezicht SodM

Nobian moet een plan van aanpak maken met een uitwerking van de herstelwerkzaamheden, waaronder acties om de bodem te herstellen. SodM beoordeelt dit plan van aanpak. Inspecteurs van SodM houden toezicht en volgen de herstelwerkzaamheden op de voet. Nobian is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage. Als het onderzoek is afgerond, zal SodM de uitkomsten en de handelingen van Nobian beoordelen.