Lekkage bij zoutwinning AkzoNobel in Enschede

AkzoNobel heeft in Enschede een lekkage met dieselolie en pekel ontdekt. De lekkage is afkomstig van één van de boringen waarmee zout wordt gewonnen en is inmiddels gestopt.

Door de lekkage is de bodem verontreinigd maar volgens de onderneming is de aard en omvang van de verontreiniging beperkt. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft bij SodM aangegeven dat, voor zover zij nu kunnen overzien, geen onmiddellijk gevaar dreigt voor de drinkwatervoorziening.

De lekkage werd in mei 2016 bij SodM gemeld. Uit onderzoek van het bedrijf is gebleken dat de oorzaak twee lekkende schroefverbindingen zijn respectievelijk op 54 en 97 meter diepte. De lekkage van diesel (hulpmiddel bij de zoutwinning) heeft tussen 1987 en 1989 plaatsgevonden. Pekel is in de jaren daarna gelekt. AkzoNobel geeft aan dat het waarschijnlijk om een hoeveelheid van 11 m3 olie en 21 m3 pekel gaat. Ook al is de omvang van de verontreiniging mogelijk beperkt, SodM vindt het zorgelijk dat de lekkage zo lang onopgemerkt is gebleven.

Omdat elke vergunninghouder in Nederland verantwoordelijk is voor een veilige uitvoering van haar werkzaamheden heeft SodM AkzoNobel opdracht gegeven tot nader onderzoek met nadruk op het beter in beeld brengen van de verontreiniging. Tevens dient AkzoNobel haar andere boringen op prioriteitsbasis te onderzoeken. De eerste resultaten worden eind juni verwacht. SodM heeft, in samenwerking met de gemeente Enschede, AkzoNobel opgedragen met een plan van aanpak te komen om de bodemverontreiniging op te ruimen.

SodM gaat de bestaande gegevens en analyses van AkzoNobel verifiëren en is daarom ook een eigen onderzoek gestart.  Op basis van nadere gegevens en analyses beslist SodM welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om de kans op soortgelijke incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.