SodM legt gaswinning Vermilion in Wapse stil

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft afgelopen maandag 23 januari Vermilion gesommeerd diezelfde dag de gaswinning in Wapse te stoppen.

Vermilion heeft niet langer een omgevingsvergunning voor deze gaswinningslocatie nadat deze vergunning op 16 januari 2017 door de rechter is vernietigd. Zonder omgevingsvergunning mag Vermilion hier geen gas winnen. Vermilion heeft bij SodM aangegeven niet voornemens te zijn om, lopende de bezwaar en beroepsperiode, de productie stil te leggen waarop SodM afgelopen maandag heeft ingegrepen. Vermilion heeft diezelfde dag bevestigd dat zij de productie heeft beëindigd.

Om te voorkomen dat Vermilion de productie toch weer opstart heeft SodM een Last onder dwangsom opgelegd. Indien Vermilion toch gas wint vanuit de locatie Wapse, zal Vermilion een dwangsom verbeuren van € 1,= per gewonnen m3 aardgas (bij 1 bar en 273 K), met een maximum van € 10.000.000,=. Daarnaast kan in dat geval tegen Vermilion proces verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijke vervolging worden ingesteld.