Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Negatief oordeel SodM over Nam-rapport naar effecten gaswinning op bodemdaling Waddenzee

NAM krijgt een vooraankondiging van een last onder dwangsom om dit rapport binnen een redelijke termijn te verbeteren.

Veiligheid. Milieu. Gezondheid.