NAM moet rapportage opleveren over bevingen van begin februari 2018

Op 8, 10 en 11 februari 2018 zijn er weer aardbevingen in Groningen geweest als gevolg van de gaswinning door de NAM. Het gaat om:

  • 8 februari: nabij Loppersum met sterkte van 2,0 op de schaal van Richter;
  • 10 februari: nabij Scharmer met een sterkte van 1,7;
  • 11 februari: nabij Garrelsweer met een sterkte van 2,2.

Het is niet uitgesloten dat er (zware) aardbevingen voorkomen, ondanks het stopzetten van de gaswinning uit de Loppersumclusters op 2 februari jl. De bevingen benadrukken het  belang om de productie in de rest van het Groningen-gasveld zo snel mogelijk terug te brengen naar 12 miljard Nm3 per jaar.

Signaleringsniveau: code oranje

Met deze drie bevingen bevindt de gaswinning in Groningen zich weer terug in het signaleringsniveau: code oranje. Met de beving bij Zeerijp van 8 januari jl. werd nog code rood bereikt. Dit kwam door de hoge waarde van de grondversnelling bij deze beving (0,116g). De grondversnelling was bij de meest recente bevingen beduidend lager. Daarom bevindt het Groningen-gasveld zich nu weer in code oranje. Er zijn nu 23* bevingen geweest  hoger dan 1,5 op de schaal van Richter in een periode van 12 maanden, de zogeheten ‘activity rate’. Zowel de activity rate als de aardbevingsdichtheid (0,39) bevinden zich momenteel vlak bij het interventieniveau (code rood).

NAM levert binnen een week rapportage

De NAM moet naar aanleiding van de recente bevingen binnen een week bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een analyse opleveren en maatregelen voorstellen. SodM gaat de rapportage van de NAM bestuderen en bepaalt dan wat er moet gebeuren.

Bevingen ondanks maatregelen

SodM heeft de minister op 1 februari geadviseerd fors in te grijpen naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari jl. Het direct sluiten van de Loppersumclusters heeft voorkomen dat tijdens de huidige vorstperiode de productie in deze clusters omhoog is gegaan wat de kans op aardbevingen aanzienlijk zou verhogen. Daarnaast zal het volledig dichtdraaien van deze gaskranen na 3 tot 6 maanden een dempend effect op de aardbevingen in dit gebied hebben. De effectiviteit van de overige maatregelen is afhankelijk van de mate en snelheid waarmee deze worden geïmplementeerd. Des te langer het duurt voordat de gaswinning wordt verlaagd naar 12 miljard Nm3 per jaar, des te langer het duurt voordat de kans op bevingen (en dus ook de kans op zwaardere bevingen) afneemt. SodM blijft de bevingen daarom nauwlettend in de gaten houden en adviseert de minister indien nodig over aanvullende maatregelen.

*Correctie: in het oorspronkelijke bericht stond hier 24. Eén beving was echter per abuis dubbel meegeteld. Dit is op 15 februari 2018 gecorrigeerd.