SodM zal minister van EZK adviseren over het plan om de gaswinning in Groningen te beëindigen

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft zojuist bekend gemaakt de gaswinning in Groningen te willen beëindigen. In dit plan komt de minister uiterlijk in oktober 2022 onder de 12 miljard Nm3 per jaar uit. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de minister op 1 februari geadviseerd om de gasproductie zo snel als mogelijk naar 12 miljard Nm3 per jaar te verlagen om het risico op aardbevingen aanzienlijk te verminderen. SodM zal de minister nader adviseren over de veiligheidsrisico’s van zijn plan.

Zo snel als mogelijk?
SodM zal het plan van de minister bestuderen en waar nodig hem nadere adviezen geven bij zijn streven de gasproductie van het Groningenveld zo snel als mogelijk te reduceren. SodM doet dit vanuit het oogpunt van de veiligheid van de inwoners in Groningen. Het zo snel als mogelijk verlagen van de gaswinning vereist een afweging tussen de veiligheid van de Groningers aan de ene kant en veiligheidsaspecten rondom leveringszekerheid aan de andere kant.

Hoe ontwikkelen de veiligheidsrisico’s zich?
SodM gaat daarnaast in kaart brengen wat het door de minister voorgestelde plan betekent voor de ontwikkeling van de veiligheidsrisico’s in Groningen en aangeven wanneer aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. SodM zal daarbij dezelfde aanpak hanteren als ze heeft gebruikt bij het opstellen van haar advies van 1 februari. SodM zal aan de hand van deze aanpak zichtbaar maken voor hoeveel gebouwen de veiligheidsrisico’s niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit gaat SodM doen voor ieder jaar van afbouw van de gasproductie. Zo wordt ook zichtbaar wanneer de productie wél aan de veiligheidsnorm voldoet. Hierbij maakt SodM mede gebruik van de veiligheidsmodellen van de NAM.

Naar verwachting komt SodM in juni met haar advies aan de minister