Reactie SodM op wetsvoorstel ‘Minimaliseren gaswinning Groningenveld’

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verheugd dat de minister het advies opvolgt om de gaswinning in Groningen omlaag te brengen. Dit laat de toezichthouder weten in haar consultatiereactie op het voorgestelde wetsvoorstel ‘Minimaliseren gaswinning Groningenveld’.  In februari adviseerde SodM om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen naar 12 miljard Nm3 per jaar en mogelijk naar een nog lager niveau afhankelijk van de ontwikkelingen in de seismiciteit.  Voor SodM staat het veiligheidsbelang van de inwoners van Groningen centraal. In haar consultatiereactie geeft SodM een drietal adviezen:

Maak de afweging tussen het veiligheidsbelang van de gaswinning, veiligheidsbelang van de leveringszekerheid en overige belangen inzichtelijk en navolgbaar.
Bij het verminderen van de gaswinning uit Groningen spelen twee veiligheidsbelangen: het veiligheidsbelang van de inwoners van Groningen omdat zij last hebben van aardbevingen als gevolg van de gaswinning, en veiligheidsbelang van Nederlanders als zij zonder verwarming komen te zitten en niet meer kunnen koken. Daarnaast spelen maatschappelijke belangen, zoals werkgelegenheid en andere economische belangen. SodM pleit ervoor om bij het bepalen van de hoogte van de gaswinning de belangen afzonderlijk zichtbaar te maken en ook de afweging inzichtelijk te maken.

Verplicht GTS en Gasterra om te streven naar zo laag mogelijke vraag naar Groningengas. En zorg dat een onafhankelijke toezichthouder dit controleert.
GTS maakt elk jaar een raming van de benodigde hoeveelheid gas die ten hoogste uit het Groningenveld gewonnen moet worden in het kader van leveringszekerheid. Gasterra, als groothandelaar in gas, regelt de inzet van de overslagen en gasopslag Norg en beïnvloedt daarmee de vraag naar gas. SodM adviseert de minister om zowel GTS als Gasterra wettelijk te verplichten om de vraag naar Groningengas te minimaliseren. En zorg dat een onafhankelijke toezichthouder dit controleert. 

Bied ruimte voor herziening van het afbouwscenario bij onverwachte omstandigheden, zoals onvoorziene toename van de aardbevingen en geef het Meet- en regelprotocol expliciet een rol hierin.
Het is niet uit te sluiten dat zowel het aantal als de sterkte van de aardbevingen dusdanig escaleert, dat het veiligheidsbelang van de Groningers verder wordt geschaad. SodM suggereert daarom om expliciet de ruimte te benoemen in de wet voor verdere maatregelen gedurende de afbouw bij onverwachte omstandigheden. Daarbij zal SodM toezicht blijven houden aan de hand van het Meet- en regelprotocol in het belang van de veiligheid van de inwoners van Groningen.

Achtergrond wetsvoorstel ‘Minimaliseren gaswinning in Groningen’
SodM heeft de minister op 1 februari geadviseerd om de gasproductie zo snel als mogelijk naar 12 miljard Nm3 per jaar te verlagen om het risico op aardbevingen aanzienlijk te verminderen. De minister van EZK heeft 29 maart 2018 bekend gemaakt de gaswinning in Groningen te willen beëindigen. In dit plan komt de minister uiterlijk in oktober 2022 onder de 12 miljard Nm3 per jaar uit. SodM zal de veiligheidsrisico's van zijn afbouwplan voor de gaswinning Groningen in kaart brengen en de minister hierover begin juni adviseren.