SodM deelt het advies van de Mijnraad om snel te versterken

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) deelt het advies van de Mijnraad om de gebouwen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm zo snel als mogelijk te versterken om ervoor te zorgen dat Groningen veilig is. Maandag 2 juli jl. heeft de Mijnraad haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat overhandigd over de versterkingsopgave in Groningen. Hierin heeft zij het advies van SodM van 27 juni jl. over de versterking uit oogpunt van de veiligheid meegenomen. Daarnaast adviseert de Mijnraad om eigenaren van huizen uit de tijdelijk stopgezette batches, die niet uit oogpunt van veiligheid versterkt hoeven te worden, een keuze te geven of zij hun huis willen laten versterken.

SodM heeft ontwikkeling veiligheidsrisico’s in kaart gebracht

Door de afnemende veiligheidsrisico’s als gevolg van de afbouw van de gaswinning, gaan steeds meer gebouwen in Groningen voldoen aan de veiligheidsnorm – ook zonder versterking. Gezien de grote onzekerheden in de berekening van het risico, de ontwikkeling van de temperatuur (warme/koude winter) en de haalbaarheid van het afbouwplan van de minister, hanteert SodM een veiligheidsmarge bij het bepalen van het aantal gebouwen dat versterkt moet worden. SodM heeft de ontwikkeling van de veiligheidsrisico’s voor de gebouwen in Groningen als volgt in kaart gebracht (zie ook pagina 31, van het SodM-advies over de veiligheidsrisico’s in Groningen van 27 juni jl):

De ontwikkeling van de veiligheidsrisico’s voor de gebouwen in Groningen
Jaartal Aantal gebouwen dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm (incl. veiligheidsmarge) Aantal gebouwen dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm (excl. veiligheidsmarge)
2018 5725 1256
2019 7193 1478
2020 6119 1354
2021 4981 1109
2022 3760 678
2023 1887 225
2024 1411 88
2025 1587 40
2026 805 28
2027 877 15

De Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen gebruiken dezelfde berekeningen en getallen, maar bouwen advies anders op

Op basis van dezelfde risicoberekeningen adviseert de Mijnraad om 7.193 gebouwen (afgerond 7.200) te versterken uit oogpunt van veiligheid, terwijl SodM het over 4.981 (afgerond 5.000)  gebouwen heeft. Een verschil van zo’n 2.200 gebouwen. Waar komt dat verschil vandaan? SodM heeft in haar advies gekeken naar de gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze norm is in 2016 ingesteld en tijdelijk verruimd voor een periode van 5 jaar. Alle gebouwen in Groningen voldoen op dit moment aan de verruimde norm. SodM heeft in haar advies gekeken naar de gebouwen die niet voldoen op het moment dat de verruiming vervalt in 2021. Deze bijna 5.000 gebouwen moeten volgens SodM nu opgenomen in het versterkingsprogramma om ervoor te zorgen dat ze in 2021 aan de norm voldoen. 2.200 gebouwen gaan zonder versterking in 2021 aan de definitieve veiligheidsnorm voldoen. SodM heeft deze niet meegenomen in de versterkingsopgave, en de Mijnraad wel. Alle 5.000 gebouwen die SodM adviseert om te versterken, vallen ook in de 7.200 uit het Mijnraad-advies.

Overzicht advies SodM en De Mijnraad
Staatstoezicht op de Mijnen Mijnraad
Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen gebouwen?

Maakt onderscheid tussen gebouwen die

  • na 2020 ook zonder versterking voldoen aan de veiligheidsnorm (circa 2.200), 
  • voor een beperkte periode niet aan de veiligheidsnorm voldoen (circa 3.100) en  
  • gebouwen die langdurig niet aan de norm gaan voldoen (circa 1.900). 

In totaal zijn dit de 7.193 (afgerond 7.200) zoals getoond in tabel hierboven.

Maakt onderscheid tussen gebouwen die:

  • niet aan de  veiligheidsnorm  zonder onzekerheidsmarge voldoen (circa 1.500) en
  • de gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm  met een onzekerheidsmarge voldoen (circa 5.700). 

In totaal zijn dit de 7.193 (afgerond 7.200) zoals getoond in tabel hierboven.

Hoe om te gaan met de 2.200 gebouwen die na 2020 zonder versterking voldoen aan de definitieve veiligheidsnorm? Adviseert om deze gebouwen niet te versterken: ze voldoen aan de tijdelijke norm en over anderhalf jaar aan de definitieve norm. Adviseert om deze gebouwen mee te nemen in versterkingsprogramma
Hoe wordt omgegaan met de gebouwen in de batches 1588 en 1581 die niet aan de veiligheidsnorm voldoen? Versterken Versterken
Hoe wordt omgegaan met de circa 2.200 gebouwen in de batches 1588 en 1581 die wél aan de veiligheidsnorm voldoen?

SodM adviseert om bij de beslissing van de minister wat er met deze gebouwen moet gebeuren de veiligheidsbeleving mee te wegen.

Mijnraad adviseert om met de eigenaren van deze gebouwen in gesprek te gaan en hen de keuze te geven of ze willen versterken of niet.
Advies

5.000 gebouwen moeten snel versterkt worden.
3.100/5.000: generieke maatregelen voor snelle versterking
1.900/5.000: maatwerk – dit zijn de meest risicovolle gebouwen.
Advies om in ieder geval de versterking te hervatten van de gebouwen uit de batches 1588 en 1581 die niet aan de veiligheidsnorm voldoen.

1.500 gebouwen moeten snel versterkt worden.
Eigenaren van 5.700 gebouwen krijgen de keuze of zij willen dat hun huis versterkt wordt.
Advies om in ieder geval de versterking te hervatten van de gebouwen uit de batches 1588 en 1581 die niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Geef eigenaren van huizen uit de batches 1588 en 1581 die niet versterkt hoeven worden uit oogpunt van veiligheid, de keuze hiertoe (circa 2.200 gebouwen).