Aardwarmteproject nabij Venlo uit voorzorg stil gelegd na aardbeving

Het aardwarmteproject van CLG (Californië Lipzig Gielen) in Grubbenvorst ligt stil naar aanleiding van een zeer kleine aardbeving met een gemeten grondsnelheid (PGV) van 0.03 mm/s die op 25 augustus 2018 plaatsvond. CLG mocht aardwarmte produceren onder de voorwaarde dat de productie zou worden gestaakt zodra er een aardbeving plaatsvindt in het gebied. Na overleg met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen heeft CLG op 28 augustus besloten de productie stil te leggen. Op 3 september 2018 heeft opnieuw een aardbeving plaatsgevonden, echter ditmaal met een magnitude van 2,0 en een gemeten grondsnelheid (PGV) van 1.7 mm/s. Momenteel worden beide bevingen onderzocht door de seismische expert van CLG. Die onderzoeken moeten duidelijk maken of de aardbevingen wel of niet het gevolg zijn van de winning van aardwarmte (geothermie). (Red: na nader onderzoek werden deze cijfers bijgesteld naar magnitude 1,7 en gemeten grondsnelheid 1.1.)

Aangezien de geothermiebedrijven in Grubbenvorst in de nabijheid liggen van actieve natuurlijke breuken in de ondergrond mogen zij alleen aardwarmte winnen onder strenge voorwaarden. CLG ligt direct naast CWG (California Wijnen Geothermie) die op 10 mei van dit jaar de productie heeft stil gelegd in overleg met SodM.

Vorig jaar adviseerde SodM in de Staat van de Sector Geothermie terughoudendheid in gebieden die gelegen zijn dicht bij actieve breuken in de diepe ondergrond. In Grubbenvorst gaat het dan om de Tegelenbreuk en de Veldenbreuk. Daarom ligt bij de bedrijven in Grubbenvorst een meetnetwerk dat nauwkeurig aardbevingen registreert, ook heel kleine. Zo kan snel worden ingegrepen zodra een beving zich voordoet.

De seismisch expert van zowel CLG als CWG voert momenteel onderzoek uit naar de mogelijke toedracht van de bevingen en de gevolgen van deze beving voor de beide projecten. Totdat er voldoende wetenschappelijk bewijs is geleverd dat het opstarten van geothermiewinning op een veilige wijze kan plaats vinden staat SodM verdere winning niet toe in de nabijheid van Grubbenvorst.