Update voortgang versterking in Groningen (november 2018)

Het plan van aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor de versterking in Groningen is goed genoeg is om mee aan de slag te gaan.  Het is nu aan de NCG om dit plan met grote voortvarendheid te gaan uitvoeren. Dat laat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) weten in een reactie op bericht dat het plan van aanpak voor de versterking akkoord bevonden is door de opdrachtgevers – de gemeenten, de provincie en het Rijk.

Nog wel governance en financiering vaststellen

Tegelijkertijd is het zaak dat de opdrachtgevers zo snel mogelijk de essentiële randvoorwaarden voor snelle uitvoering van dit plan, namelijk een goed vastgelegde governance en financiering, vaststellen. Bovendien moet dit plan zo snel mogelijk gepubliceerd worden zodat Groningers weten wat er gaat gebeuren.  Alleen als het gehele plan is uitgevoerd én de afbouw van de gaswinning volgens plan verloopt, is het in Groningen net zo veilig als elders in Nederland.

Toezicht op de gaswinning en versterking uit oogpunt van veiligheid

Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. Deze aardbevingen zorgen voor schade en dat huizen niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen. Voor de veiligheid in Groningen is van belang dat de gaswinning omlaag gaat én dat huizen versterkt worden. Daarom houdt SodM toezicht op het tempo en de kwaliteit van de versterkingsoperatie in Groningen. Dit betekent onder andere dat in september en oktober SodM een aantal keer haar oordeel gegeven over concepten van het plan van aanpak voor de versterking. SodM heeft daarbij gekeken naar essentiële onderdelen van het plan: de reikwijdte (hoeveel gebouwen en adressen zijn onderdeel van dit plan?), de prioritering (wat moet eerst?), tijdigheid (gaat het plan tot de vereiste snelheid leiden?), versterkingsaanpak (leidt de aanpak ook tot de vereiste veiligheid?) en communicatie (worden mensen betrokken en meegenomen in de uitvoering van dit plan?).