SodM kan per 1 januari 2019 handhavend optreden richting netbeheerders

SodM kan vanaf 1 januari 2019 handhavend optreden richting de netbeheerders. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) treedt dan in werking en zorgt voor wijzigingen in onder meer de Gaswet. De Wet VET zorgt ervoor dat de minister van Economische Zaken en Klimaat handhavings-bevoegdheden krijgt op de onderwerpen waarop SodM toezicht houdt.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer (17 december 2018) dat SodM namens hem handhavend mag optreden. Dit gebeurt via een mandaatregeling. De publicatie van deze mandaatregeling vindt op korte termijn plaats. SodM kan met deze regeling een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen of een aanwijzing geven.

Handhavend optreden kan bijvoorbeeld nodig zijn in het geval van de slimme gasmeter. SodM publiceerde op 17 november een rapport over de veiligheid van de slimme gasmeter. Hierin vroeg SodM om de mogelijkheid om te kunnen handhaven. Dat is nu vanaf 1 januari 2019 het geval.