Groningen getroffen door 3,4 beving, eerste analyse volgt dinsdag 28 mei

Groningen is om 5:49 uur getroffen door een beving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Westerwijtwerd in het westen van de gemeente Loppersum.

Op basis van wat mensen in het gebied hebben waargenomen, lijkt dit een relatief lange beving te zijn geweest die tot in de stad Groningen is gevoeld. Een aantal bewoners, die wachten op versterking en schadeafhandeling, geven aan gevoelens van boosheid, angst en machteloosheid te ervaren.

De beving heeft dezelfde magnitude als de beving bij Zeerijp van 8 januari 2018. De door de KNMI gemeten grondversnelling is echter een stuk lager. Bij Zeerijp was dit 0,113g en bij Westerwijtwerd 0,03g. De grondversnelling geeft de mate van het schudden van de grond aan en is daarmee een indicator voor mogelijke schade boven de grond. Eerste indrukken geven aan dat de langere duur van de beving vergelijkbaar is met de beving van Huizinge. Bewoners kunnen hun schade melden bij de TCMG. Het schadeloket is opgeschaald zodat er meer mensen achter de telefoon zitten.

Eerste analyse van de gemeten waarden wijst uit dat het waakzaamheidsniveau is bereikt in Groningen. Dit volgt uit het Meet- en regelprotocol dat tot doel heeft om in te grijpen in de gaswinning als aardbevingen daar aanleiding toe geven. Gezien de zwaarte en duur van de beving heeft de NAM aangegeven binnen 48 uur een analyse bij het Staatstoezicht op de Mijnen aan te zullen leveren.

Op 1 februari 2018 had SodM naar aanleiding van de beving van Zeerijp op basis van het Meet- en regelprotocol geadviseerd de gaswinning uit oogpunt van veiligheid terug te brengen tot maximaal 12 miljard NM3 per jaar.