Haagse gasexplosie leidt tot versnelde sanering grijs gietijzeren gasleidingen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft onderzoek gedaan naar de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake was van een scheur in een grijs gietijzeren gasleiding. Ook blijkt dat Stedin heeft gedaan wat het had moeten doen voor de Jan van der Heijdenstraat.

Grijs gietijzeren gasleidingen vaker inspecteren en sneller vervangen

Ten aanzien van de uitvoering van een saneringsplan voor grijs gietijzeren gasleidingen in het algemeen ziet SodM punten waar verbeterd kan worden. In het verlengde daarvan beveelt SodM alle netbeheerders aan om de grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen in dichtbevolkt gebied vaker te inspecteren en versneld te vervangen en hierover goed te communiceren met bewoners. SodM is blij dat de industrie haar verantwoordelijkheid hierin neemt. SodM houdt toezicht op deze aanpak en doet samen met de netbeheerders verdiepend onderzoek naar de oorzaken van scheuren en breuken in dit type leidingen. Doelstelling is om op basis van het verdiepende onderzoek dit jaar, in overleg met de betreffende grote gemeenten en waterleidingbedrijven, een versneld uitvoeringsplan te hebben.

Ernstige gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat

Op 27 januari vond een ernstige gasexplosie plaats in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag waardoor drie appartementen onherstelbaar beschadigd zijn geraakt. Het SodM is direct met een vooronderzoek gestart, parallel aan het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van  het OM.  Begin februari heeft SodM mede vastgesteld dat er sprake was van een scheur in de grijs gietijzeren gasleiding op circa andere halve meter van de gevel van de woning. Deze constatering was voor SodM aanleiding om een eigen onderzoek te doen. Vooruitlopend op de presentatie heeft SodM aan de netbeheerders gevraagd of een versnelde sanering van grijs gietijzeren gasleidingen mogelijk is.

SodM constateert dat Stedin deed wat het had moeten doen

Het onderzoek is afgerond en conclusie is dat netbeheerder Stedin voorafgaand aan het incident aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag, gedaan heeft wat het had moeten doen. SodM heeft wel kritiek op de aanpak in algemene zin van de vervanging van grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen door Stedin. SodM beveelt de netbeheerder onder andere aan om de eerder afgesproken en niet de eigen vervangingscriteria leidend te laten zijn.

SodM start eigen vervolgonderzoek naar oorzaken van scheuren en breuken in grijs gietijzeren en asbestcement leidingen

Als onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek heeft KIWA een onderzoek afgerond naar de oorzaak van het gaslek. Die ligt in een scheur in de hoofdgasleiding. Hoe de scheur in de grijs gietijzeren gasleiding heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk geworden. SodM start, in samenwerking met de netbeheerders, verder onderzoek naar oorzaken. Het onderzoek richt zich onder meer op consequenties van veroudering en trillingen. Het moet onder meer handvatten gaan geven voor prioriteitstelling binnen en versnelling van het saneringsprogramma.

SodM dringt ondertussen aan op snellere vervanging en meer inspecties

Vooruitlopend op en ongeacht de uitkomsten van het gestarte vervolgonderzoek heeft SodM gevraagd aan de netbeheerders of het aanzienlijk versnellen van het vervangingsprogramma van grijs gietijzeren gasleidingen op onoverkomelijke bewaren stuit. Ook vroeg SodM de netbeheerders om de gietijzeren gasleidingen in dichtbevolkt gebied vaker, liefst jaarlijks te inspecteren op lekkages en de communicatie naar de bewoners te intensiveren. De netbeheerders hebben aangegeven beide, de versnelling en de frequentere controle, uit te gaan voeren.