Advies nieuw winningsplan Nedmag in Veendam

SodM heeft in juni de minister van EZK geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag in Veendam. Het winningsplan beschrijft de afwikkeling van het incident, het aanleggen van vier nieuwe cavernes en het doorproduceren uit twee bestaande cavernes. Wat betreft de nieuwe cavernes op enige afstand van het centrumgebied, is SodM van mening dat deze veilig kunnen worden ontwikkeld. Deze leiden tot zeer beperkte bodemdaling in het diepste punt van de kom. De voortzetting van de winning uit twee bestaande cavernes dicht bij het centrum, vindt SodM in het licht van de problemen die het waterschap voorziet onwenselijk. Ook adviseert SodM het vooraf veiligstellen van financiële middelen om bij het einde van de winning het opruimen, de continuïteit van maatregelen in het waterbeheer en de afhandeling van eventuele toekomstige schade te waarborgen.