Lokale versterkingsplannen Groningen goedgekeurd

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de lokale versterkingsplannen voor 2020 op veiligheid beoordeeld. Het gaat om de plannen van aanpak van de gemeentes Groningen, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Oldambt, Midden-Groningen en Het Hogeland. Voor de veiligheid in Groningen is het van belang dat huizen die niet aardbevingsbestendig zijn, zo snel mogelijk worden versterkt.

SodM oordeelt positief over de wijze waarop gemeenten de schaarse capaciteit voor de versterkingsoperatie onderling hebben verdeeld. De gemeenten hebben de totaal beschikbare capaciteit naar rato verdeeld over alle adressen in de versterkingsopgave. Alle gemeenten krijgen goedkeuring voor de geplande opnames en beoordelingen mits de planning en de gebiedsgerichte aanpak per gemeente wordt gevolgd zoals reeds vastgesteld in de lokale plannen voor 2019. In de lokale plannen van 2019 hadden de gemeenten de gebouwen die onderdeel zijn van de versterkingsopgave geclusterd, zodat clusters van gebouwen in hetzelfde gebied een gemeenschappelijke aanpak kennen. Deze werkwijze had SodM vorig jaar al goedgekeurd.

Aandachtspunten

SodM heeft een aantal aandachtspunten in deze beoordeling:

  • SodM heeft nog geen planning ontvangen voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. SodM heeft daarom nog geen oordeel kunnen vormen over de prioritering. In die uitvoeringsplanning moet een navolgbare afweging worden gemaakt tussen prioritering op basis van veiligheid en snelheid van uitvoering gegeven de beschikbare capaciteit.  De Nationaal Coördinator Groningen is samen met de gemeenten bezig met een uitvoeringsplanning en levert deze vóór 1 juli 2020 aan bij SodM;
  • Het is niet duidelijk of er in elke gemeente voldoende huisvesting beschikbaar is voor bewoners die hun huis vanwege versterking moeten verlaten. SodM vraagt urgente aandacht voor een heldere bepaling van de behoefte aan tijdelijke huisvesting en voor de planning en realisatie ervan; 
  • Verbeter de manier waarop data over de versterking wordt vastgelegd en uniformeer de manier waarop gemeentes informatie bij de NCG aanleveren.