SodM waarschuwt TAQA voor wanordelijk Noordzeeplatform

Bij een onaangekondigde inspectie heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerdere overtredingen geconstateerd bij productieplatform P18-A van TAQA in de Noordzee. Hierdoor was het platform onveilig voor zowel medewerkers van TAQA als het maritieme milieu. TAQA heeft alle overtredingen beëindigd en structurele maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. SodM waarschuwt TAQA dat zij bij toekomstige overtredingen direct tot handhaving over zal gaan.

Wat trof SodM aan?

Bij de inspectie zijn diverse overtredingen aangetroffen die tot onveilige situaties hadden kunnen leiden voor mens en milieu. Er was sprake van achterstallige onderhoud en een wanordelijk platform. Daarnaast waren een aantal arbeidsmiddelen onvoldoende op orde. TAQA heeft alle overtredingen voortvarend beëindigd en structurele organisatorische aanpassingen doorgevoerd waardoor de kans op herhaling, ook bij andere platformen, is geminimaliseerd. Daarom volstaat SodM ditmaal met een waarschuwing.

Over platform P18-A

SodM voert aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit om naleving van de wettelijke regels te controleren. Het toezicht van SodM is risico-gestuurd. Hierbij heeft de toezichthouder speciale aandacht voor het belang van veiligheid in de energietransitie. Dit platform van TAQA gaat een rol spelen bij de ondergrondse opslag van CO2 op de Noordzee. Dat is een van de redenen waarom SodM het heeft bezocht.