Verscherpt toezicht Nouryon toegespitst op twee dossiers

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) continueert het verscherpt toezicht op Nouryon Salt (voorheen AkzoNobel Salt; vanaf 2021 Nobian) op de problemen van de grote cavernes in Heiligerlee en Zuidwending, en op het stabiliseren van de potentieel instabiele cavernes in Twente. Het toezicht op de overige dossiers zal SodM normaliseren.

SodM constateert dat Nouryon concrete veranderingen heeft aangebracht in de organisatie, de planning en de uitvoering van werkzaamheden.

Toezicht normaliseren

Onderhoudsmanagementsystemen op putten en pijpleidingen zijn geïmplementeerd; Nouryon voert een abandonneringsstrategie uit in Twente en heeft de boororganisatie versterkt. Het bedrijf is proactiever bij het borgen van arbeidsveiligheid en het implementeren van zorgsystemen. Ook heeft Nouryon actief meegewerkt in het REACH-dossier. Deze ontwikkelingen zijn inmiddels onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van Nouryon geworden en SodM zal het toezicht erop normaliseren.

Verscherpt toezicht continueren

SodM constateert tegelijkertijd dat de complexiteit van het veilig opereren en abandonneren van de cavernesystemen in Heiligerlee en Zuidwending en de planning van de nazorg nog langdurig aandacht nodig zullen hebben. Daarnaast vragen ook de methode en het reduceren van de tijdsduur voor het opvullen van de cavernes in Twente nog expliciete aandacht. Op deze dossiers continueert SodM het verscherpte toezicht.

Achtergrond

Het verscherpt toezicht is in het najaar van 2016 ingesteld omdat lekkageproblemen bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Daarna werd het verscherpt toezicht telkens verlengd vanwege andere oorzaken, bijvoorbeeld omdat Nouryon het opruimen van niet meer gebruikte cavernes te weinig urgentie gaf.