SodM positief over inzet opslag Grijpskerk voor snellere sluiting Groningen-gasveld

Een verandering van de samenstelling van het aardgas in de opslag in Grijpskerk, geeft geen extra risico's voor mens en milieu. Voor de bodemdaling, kans op aardbevingen en de mate van bodembeweging maakt het geen verschil. De wijziging van de gassamenstelling verandert ook de wijze van gasinjectie en -productie in de opslag niet. Voor de productie uit het Groningen-gasveld heeft de inzet van de gasopslag Grijpskerk wel positieve gevolgen, omdat hierdoor het Groningen-gasveld op zo kort mogelijke termijn kan worden gesloten. Dit concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het plan van de NAM om voortaan laagcalorisch gas op te slaan in Grijpskerk.

Groningen-gasveld sneller dicht

In juni 2021 adviseerde SodM het ministerie van EZK om de gasopslagen Norg en Grijpskerk zo optimaal mogelijk in te zetten om zo min mogelijk te winnen uit het Groningen-gasveld. Op dit moment wordt de opslag in Grijpskerk enkel gebruikt voor de opslag van hoogcalorisch aardgas. Nederlandse huishoudens maken gebruik van laagcalorisch aardgas – oorspronkelijk afkomstig uit het Groningen-gasveld. Door hoogcalorisch gas met stikstof te mengen, ontstaat ook laagcalorisch gas. Door dit laagcalorische gas op te slaan in Grijpskerk, kan het Groningen-gasveld sneller definitief gesloten worden.

Duidelijkheid voor omwonenden over schade-afhandeling

De regio rond de gasopslag Grijpskerk bevindt zich binnen het effectgebied van zware bevingen in het Groningen-veld. Deze schades behandelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Voor niet alle omwonenden is duidelijk dat zij ook bij het IMG terecht kunnen voor eventuele schades, mocht er een beving voorkomen in de opslag van Grijpskerk. SodM begrijpt dat omwonenden zich hier zorgen over maken. Voor hen is het belangrijk dat zij niet te maken krijgen met verschillende loketten, maar op één plaats terecht kunnen voor alle mijnbouwschades. SodM adviseert EZK daarom ervoor te zorgen om duidelijk te maken dat de omwonenden van de gasopslag bij de IMG terecht kunnen voor de afhandeling van alle mijnbouwschades.

Online informatiesessie op donderdag 16 december

Hieronder vindt u het advies van SodM aan het ministerie van EZK voor het concept-instemmingsbesluit Gasopslag Grijpskerk. EZK organiseert op donderdag 16 december van 19:00 tot 20:00 uur een online informatiesessie. Er zal ook een expert van SodM deelnemen om ons advies toe te lichten.  Omwonenden kunnen tot 9 januari 2022 een zienswijze geven op het concept-besluit. Het concept-besluit zelf, de bijbehorende adviezen en de wijze waarop u uw zienswijze kunt geven, vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.