Geothermiebedrijf Van den Bosch heeft aan de last onder dwangsom voldaan

Geothermiebedrijf A en G van den Bosch BV heeft zijn productieput afgesloten voor aardwarmtewinning. Daarmee is het bedrijf niet langer in overtreding en is aan de Last onder Dwangsom (LOD) voldaan die door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) was opgelegd.

Staatstoezicht op de Mijnen had bij een inspectie geconstateerd dat de verbuizing van de productieput ondeugdelijk was om aardwarmte mee te winnen. A en G van den Bosch kreeg een Last onder Dwangsom opgelegd om de vastgestelde gebreken tijdig te repareren. Dat bleek echter niet mogelijk in het onderste deel van de put omdat daar een obstructie zit en de verbuizing in slechte staat is. Daarmee was dit deel van de put niet langer geschikt te maken voor winning van aardwarmte en is besloten het onderste deel van de put af te sluiten. Daarmee is winning van aardwarmte nu niet meer mogelijk. SodM stelt hiermee vast dat de put geen productieput meer is die gebruikt wordt voor de winning van aardwarmte. Hiermee is de overtreding beëindigd (een boorgat moet voorzien zijn van een geschikte verbuizing voor de winning van aardwarmte). In het onderste deel van de put is een cementen plug geplaatst die zorgt voor een effectieve en duurzame afsluiting waardoor er geen zoutwater kan ontsnappen.

Ook in het bovenste gedeelte van de put zijn gebreken gevonden in de verbuizing. Deze leveren geen risico zolang er geen aardwarmte gewonnen wordt. Indien het bedrijf dit bovenste gedeelte toch weer wil gaan gebruiken voor het winnen van aardwarmte, dan moet eerst worden aangetoond dat dat veilig kan. Indien het bedrijf besluit de put niet meer te willen gebruiken, dan moet zij ook het bovenste gedeelte deugdelijk afsluiten. SodM houdt hier toezicht op.