SodM adviseert minister over veiligheidsrisico’s bij nieuw gasbesluit Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vernomen dat de minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld overweegt. De verwachting voor het lopende gasjaar, dat op 1 oktober 2021 van start is gegaan, was dat er 3,9 miljard kuub gas uit het Groningenveld gewonnen zou worden. De minister overweegt deze gaswinning te verhogen naar maximaal 7,6 miljard kuub gas. Het Kabinet neemt hierover voor 1 april 2022 een definitief besluit.

Advies SodM over de gevolgen voor de veiligheid

Ten behoeve van dit definitieve besluit zal SodM in maart een advies uitbrengen over de gevolgen voor de veiligheid. SodM is hierbij afhankelijk van de termijn waarop TNO een aanvulling op de seismische dreigings- en risicoanalyse uit maart 2021 kan aanleveren.