Bezwaar Vermilion tegen last onder dwangsom geluidsnorm Noordwolde gegrond

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Vermilion op 20 november 2019 een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overschrijden van de geluidsnorm  bij boorwerkzaamheden in Noordwolde (Weststellingwerf). Deze last onder dwangsom was bedoeld om herhaling van het overtreden van de geluidsnorm te voorkomen. Op 19 november 2019 had SodM van Vermilion een rapportage van de geluidsmetingen ontvangen, gedaan bij boorinrichting Weststellingwerf-1 in Noordwolde. Uit die geluidsrapportage leidde SodM af dat in de periode vóór 20 november 2019 de wettelijke geluidsnorm een aantal keer was overschreden. Vermilion was het oneens met de last onder dwangsom en heeft bezwaar aangetekend. Dat bezwaar heeft SodM op 16 oktober 2020 ongegrond verklaard. Daarop heeft Vermilion beroep ingesteld bij de rechtbank.

Deskundigenverslag

In de procedure bij de rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (de StAB) op verzoek van de rechtbank een deskundigenbericht uitgebracht. Uit dat deskundigenbericht blijkt dat de geluidsrapportage van Vermilion geen overtreding van de geluidsvoorschriften aantoont. De metingen die in de geluidsrapportage waren opgenomen waren niet geschikt voor de handhaving door SodM, onder meer omdat er nog geen correcties waren toegepast. De StAB concludeert dat na het alsnog toepassen van de correcties niet vaststaat dat een overschrijding van de geluidnorm heeft plaatsgevonden.

Op basis van dit deskundigenbericht kwam SodM tot de conclusie dat er dus geen overtreding is geconstateerd en dus ook dat de last onder dwangsom ten onrechte is opgelegd. Daarop heeft SodM bij een gewijzigd besluit op bezwaar van 20 april 2022 het bezwaarschrift van Vermilion tegen de last onder dwangsom alsnog gegrond verklaard en de last herroepen.

Geen belang meer

De rechtbank in Amsterdam heeft na een mondelinge uitspraak op 16 mei 2022 de schriftelijke uitspraak op 31 mei aan SodM toegestuurd. De rechtbank heeft geoordeeld dat als gevolg van het gewijzigde besluit op bezwaar Vermilion geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling door de rechtbank. Wel heeft de rechtbank aan Vermilion een proceskostenvergoeding toegekend.