Onderzoek eventuele afwijkingen winningsplannen zout

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in 2022 onderzocht of zoutondernemingen zich houden aan de geometrische begrenzingen van cavernes: de vorm van de caverne zoals deze vergund is in het winningsplan. Dit nadat SodM in 2021 constateerde dat de winning van Nobian op het boorterrein Hengelo Ganzebosveld niet conform het winningsplan was.

Geen overschrijdingen

In het onderzoek zijn geen recente overschrijdingen geconstateerd. Er zijn wel oude overschrijdingen gevonden van enkele decennia geleden. Deze hebben geen gevolgen voor de stabiliteit van de cavernes en de veiligheid van de omgeving en het milieu.

Situatie Ganzebos 2021

SodM heeft eisen gesteld aan de werkwijze van Nobian om toekomstige overschrijdingen in Ganzebos te voorkomen. Het bedrijf heeft aannemelijk gemaakt dat de overschrijding het gevolg is van lokale, geologische condities in het veld. Er is geen effect op de stabiliteit van de cavernes. Nobian heeft het winningsprogramma aangepast door hier bij nieuwe putten rekening mee te houden en door vaker sonarmetingen te doen. Hierdoor worden eventuele afwijkingen eerder vastgesteld.

Toekomstige overschrijdingen voorkomen

Om toekomstige overschrijdingen te voorkomen, moeten bedrijven zich bij iedere nieuw te ontwikkelen caverne afvragen of de winningsmethode aansluit op de lokale geologie en andere omgevingsfactoren.