Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Vries 10

SodM verklaart bezwaren ongegrond

Op 9 april 2018 heeft SodM de bezwaren tegen het afwijzen van het verzoek om handhavend op te treden tegen de gaswinning uit productieput Vries 10 ongegrond verklaard. De bezwaargronden leiden niet tot het oordeel dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij het geldende winningsplan overtreedt.