Reactie concept instemmingsbesluit Groningen voor gasjaar 2018/2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 11 november 2018 het instemmingsbesluit gepubliceerd over de gaswinning in Groningen voor het gasjaar 2018/2019.
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit jaar meerdere adviezen uitgebracht aan het ministerie over de gaswinning uit het oogpunt van veiligheid. In deze brief staat de laatste reactie van SodM op het instemmingsbesluit, namelijk op de versie van 18 oktober.