Advies SodM over wijziging gaswinning Ried (Vermilion)

SodM concludeert dat de risico’s van de verlenging van de productie tot en met 2022 binnen de vereisten van het winningsplan uit 2012 vallen.  

SodM heeft de risico’s van het verlengen van de gaswinning uit het gasveld Ried (Waadhoeke, Friesland) op 18 december 2018 beoordeeld. SodM concludeert dat de winning van aardgas verlengd kan worden omdat er geen extra risico’s aan verbonden zijn. Vermilion is namelijk van plan hetzelfde volume te winnen als eerder gepland maar dan over een langere periode.

Procedure

Vermilion heeft de gevolgen van het langer produceren in kaart gebracht, en deze beschreven in een verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit. Het ministerie van EZK heeft SodM gevraagd of deze wijziging voor wat betreft productievolumes, bodemdaling en seismisch risico binnen de vereisten van het winningsplan uit 2012 vallen.

Vermilion blijft binnen vereisten winningsplan 2012

Het totale volume aardgas dat Vermilion verwacht te produceren gedurende de verlengde productieperiode valt binnen de voorspelde bandbreedte uit het winningsplan 2012. In het winningsplan 2012 wordt een bodemdaling voorspeld van 2 cm. De verwachte extra bodemdaling als gevolg van verlengde productie zal enkele millimeters zijn en valt binnen de onzekerheidsmarge van voorspelde bodemdaling. De seismisch risico analyse die in het winningsplan 2012 is uitgevoerd, is nog steeds geldig. Het veld Ried valt in de laagste risicocategorie en heeft een verwaarloosbaar risico op bevingen.  

Gewijzigd instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde instemmingsbesluit Ried op 30 januari 2019 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.