Last onder dwangsom voor Akzo, Nedmag en Frisia wegens ontbrekend chemisch veiligheidsrapport

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Akzo, Nedmag en Frisia een last onder dwangsom opgelegd voor het gebruik van diesel in zoutmijnbouw vanwege het ontbreken van een chemisch veiligheidsrapport.

Nedmag en Akzo hebben een onvolledig chemisch veiligheidsrapport ingediend. Frisia heeft geen chemisch veiligheidsrapport ingediend en ook geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De drie zoutbedrijven dienen voor 1 september 2019 zo’n veiligheidsrapport te hebben opgesteld. Voor bestaande cavernes mag nog diesel worden toegepast tot 1 september 2019. Voor nieuwe activiteiten die opgestart worden of gepland zijn om te starten na 1 februari, mag geen diesel in de grond gebracht worden. Voor iedere week dat de overtreding duurt, geldt een dwangsom van 55.000 euro met een maximum van 550.000 euro.

Op 1 februari hebben de drie bedrijven een voornemen last onder dwangsom ontvangen waarbij deze maatregel is aangekondigd.