SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia (update)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Akzo, Nedmag en Frisia een last onder dwangsom opgelegd voor het gebruik van diesel in zoutmijnbouw vanwege het ontbreken van een chemisch veiligheidsrapport.

Nedmag en Akzo hebben een onvolledig chemisch veiligheidsrapport ingediend. Frisia heeft geen chemisch veiligheidsrapport ingediend en ook geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.De drie zoutbedrijven dienen voor 1 september 2019 zo’n veiligheidsrapport te hebben opgesteld. Voor bestaande cavernes mag nog diesel worden toegepast tot 1 september 2019. Voor nieuwe activiteiten die opgestart worden of gepland zijn om te starten na 1 februari, mag geen diesel in de grond gebracht worden. Voor iedere week dat de overtreding duurt, geldt een dwangsom van 55.000 euro met een maximum van 550.000 euro.

Op 1 februari hebben de drie bedrijven een voornemen last onder dwangsom ontvangen waarbij deze maatregel is aangekondigd.

Achtergrond

In 2018 heeft SodM in de 'Staat van de sector Zout' reeds aangegeven het gebruik van diesel in de diepe ondergrond onwenselijk te vinden vanwege het risico op bodemverontreiniging. Uit het rapport ‘Gebruik van diesel in zoutwinning in Nederland in relatie tot REACH’ van het RIVM blijkt nu dat het gebruik ervan niet volgens de regels gebeurt. De zoutbedrijven hebben namelijk de veiligheid voor het milieu van het gebruik van diesel als mijnbouwhulpstof onvoldoende in kaart gebracht conform de Europese verordening voor het gebruik van chemische stoffen. Deze verordening heet REACH. Dat staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

Deze verordening schrijft een systematische aanpak voor om de risico’s van het gebruik van schadelijke chemicaliën te onderzoeken en te beheersen. SodM is inmiddels een handhavingstraject gestart om ervoor te zorgen dat zoutbedrijven mijnbouwhulpstoffen gebruiken die aan de wet- en regelgeving voldoen. Ook wil SodM dat zoutbedrijven op eenzelfde systematische wijze alternatieven voor het gebruik van diesel in de diepe ondergrond onderzoeken.

Waarom gebruiken zoutbedrijven diesel in de diepe ondergrond?
Zoutbedrijven passen oplosmijnbouw toe en gebruiken diesel om het dak van de zoutcaverne te beschermen tegen instorting. Dat werkt als volgt. Zoutbedrijven brengen water in een zoutlaag in de diepe ondergrond. Het zout lost op en het water wordt pekel. Deze pekel wordt opgepompt, het water wordt boven de grond verdampt en er blijft zout over. In de diepe ondergrond blijft een holte achter gevuld met pekel, de caverne. Zonder een bescherming zou de caverne verder uithollen naar bovenliggende aardlagen waardoor de caverne kan instorten. Een dun laagje diesel op de pekel voorkomt dit.

Update  | 13-09-2019 | 15:00
De termijn voor het indienen van het veiligheidsrapport is in overleg tussen SodM en de zoutmijnbouwbedrijven verlengd tot 20 september. Daarna zal SodM de rapporten beoordelen. Tot die tijd blijven de voorwaarden gesteld in de last onder dwangsom van kracht. Zo mag voor nieuwe activiteiten die zijn gestart na 1 februari 2019 geen diesel in de grond gebracht worden.