Bezwaar tegen afwijzing handhaving Vinkega ongegrond

Bezwaar tegen afwijzing handhaving Vinkega is ongegrond, omdat er op dit moment geen gaswinning plaatsvindt.

Bezwaar tegen afwijzing handhaving Vinkega ongegrond

Een omwonende heeft in april 2018 een handhavingsverzoek gedaan inzake de gaswinning in Vinkega omdat deze in strijd zou zijn met het winningsplan. Dit verzoek is door SodM afgewezen op 25 juni 2018. De omwonende heeft daartegen bezwaar aangetekend. SodM oordeelt nu dat dit bezwaar ongegrond is. 

De gaswinning uit Vinkega ligt namelijk stil sinds april 2018. Er kan dus ook geen sprake zijn van gaswinning in strijd met het winningsplan.  Ook gaat SodM niet over tot preventieve handhaving, omdat er geen sprake is van dreigende overtreding. Het gasbedrijf Vermilion heeft namelijk aangegeven niet te winnen in Vinkega zonder instemming van de minister op een ingediend addendum.