Advies SodM over winningsplan Bedum (NAM)

SodM concludeert dat het winningsplan Bedum voldoet aan de wettelijke eisen. Wel moet het winningsplan aangepast worden als de nieuwe put BDM-5 effect heeft op bodemdaling, bodemtrilling en het productieprofiel.

De NAM wil het huidige winningsplan voor Bedum (Het Hogeland, Groningen) aanpassen: er wordt minder gas gewonnen dan gedacht. De NAM wil ook een nieuwe put (BDM-5) boren. De NAM heeft de gevolgen van deze twee wijzigingen in kaart gebracht.

De verwachte bodemdaling in de nieuwe situatie zal minder dan 6 cm zijn, hetzelfde als in het huidige winningsplan. Sodm vindt deze bodemdalingsprognose realistisch.

Het veld Bedum valt in de nieuwe situatie nog steeds in categorie B voor seismisch risico, hetzelfde als in het huidige winningsplan.

SodM stelt vast, dat de door de NAM gehanteerde seismische risico-analyse de best beschikbare op dit moment is.

Wel adviseert SodM dat de NAM het winningsplan moet actualiseren als de gevolgen van de nieuwe put BDM-5 daar aanleiding toe geven: bijvoorbeeld wanneer er een andere hoeveelheid gas in het reservoir bepaald wordt, of wanneer het productieprofiel verandert, of wanneer de bodembewegings-voorspellingen groter zijn dan in het huidige winningsplan.