Urgentie benutten nieuwe inzichten voor aardbevingsbestending bouwen (NPR)

SodM herhaalt de oproep om de nieuwste inzichten te gebruiken bij alle beoordelingen die vanaf 1 juli 2020 worden uitgevoerd. Het gaat om nieuwe beoordelingen en dus niet om huizen die qua aardbevingsbestendigheid al beoordeeld zijn. 

Het gaat ten eerste om de nieuwste inzichten omtrent het afbouwpad van de gaswinning, waardoor de seismische dreiging in Groningen lager is dan momenteel in de beoordelingen wordt aangenomen. Ten tweede gaat het om verbeterde inzichten omtrent de sterkte van gebouwen zelf, meer specifiek het uit-het-vlak gedrag van metselwerk wanden. Uit praktijktesten blijkt dat deze in veel gevallen beter bestand zijn tegen zware grondbewegingen dan in de huidige beoordelingen wordt verondersteld.

Anders nog langer wachten op versterking

Door deze inzichten niet te gebruiken worden bewoners die wel al aan de beurt zijn, geconfronteerd met onnodige of onnodig zware versterkingsmaatregelen. Bovendien betekent dit dat bewoners die nog niet aan de beurt zijn,  langer moeten wonen in een onveilig huis dan strikt noodzakelijk.