SodM waarschuwt voor onnodige vertraging in de versterkingsopgave

Het versterken van woningen in Groningen op basis van verouderde inzichten leidt tot onnodige vertraging in de versterkingsopgave. Daarvoor waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

SodM maakt zich zorgen over de vertraging omdat dit ten koste gaat van de veiligheid in de regio. Het is belangrijk dat huizen zo snel mogelijk aardbevingsbestendig worden gemaakt. Gegeven de beperkte capaciteit in de versterkingsopgave, gaat het onnodig of onnodig zwaar versterken van huizen ten koste van de versterking van huizen die daadwerkelijk onveilig zijn. 

"Het versterken van huizen is in de eerste plaats een veiligheidsmaatregel. De versterkingsoperatie moet er zo snel mogelijk toe leiden dat iedereen in het aardbevingsgebied in dezelfde veiligheid kan wonen als elders in Nederland. Daarom heeft het SodM geadviseerd om crisis-aanpak te hanteren. Daarnaast zijn er nog andere eveneens relevante maatschappelijke doelen belangrijk, zoals gebiedsontwikkeling. De legitieme overwegingen in dat kader kunnen naast het belang van veiligheid staan, maar mogen niet ten koste gaan van veiligheid", aldus Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal SodM.

SodM herhaalt de oproep om de nieuwste inzichten te gebruiken bij alle beoordelingen die vanaf 1 juli 2020 worden uitgevoerd. Het gaat om nieuwe beoordelingen en dus niet om huizen die qua aardbevingsbestendigheid al beoordeeld zijn. 

  • Het gaat ten eerste om de nieuwste inzichten omtrent het afbouwpad van de gaswinning, waardoor de seismische dreiging in Groningen lager is dan momenteel in de beoordelingen wordt aangenomen.
  • Ten tweede gaat het om verbeterde inzichten omtrent de sterkte van gebouwen zelf, meer specifiek het uit-het-vlak gedrag van metselwerk wanden. Uit praktijktesten blijkt dat deze in veel gevallen beter bestand zijn tegen zware grondbewegingen dan in de huidige beoordelingen wordt verondersteld.

Door deze inzichten niet te gebruiken worden bewoners die wel al aan de beurt zijn, geconfronteerd met onnodige of onnodig zware versterkingsmaatregelen. Bovendien betekent dit dat bewoners die nog niet aan de beurt zijn,  langer moeten wonen in een onveilig huis dan strikt noodzakelijk.  

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het advies van SodM op 9 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.