Advies SodM over de actualisatie van het winningsplan voor het gasveld Oldelamer (Vermilion)

SodM onderschrijft een geringe bodemdaling en een verwaarloosbaar risico op aardbevingen als gevolg van het herstarten van de gaswinning uit Oldelamer.

SodM heeft de risico’s van het herstarten van de gaswinning uit het gasveld Oldelamer bij gemeente Weststellingwerf (Friesland) op 18 maart 2019 beoordeeld.   

Hervatten gaswinning

Tussen 1993 en 2014 is er aardgas gewonnen uit het veld Oldelamer (Weststellingwerf, Friesland). Vermilion wil de productie hervatten en een zijtak boren vanaf een bestaande put.

Bodemdaling
De bodemdaling als gevolg van de gaswinning in het verleden is ca. 1-2 cm. De extra gaswinning zorgt voor een additionele bodemdaling van ca. 1 cm. Hierdoor wordt de totale bodemdaling boven het Oldelamer-veld ca. 3 cm in 2040.

Bodemtrilling
Het veld Oldelamer valt in risicocategorie I van de leidraad “Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning”. SodM constateert dat het risico op schade door bevingen verwaarloosbaar is. Monitoring van seismische activiteit via het landelijke KNMI netwerk is daarom voldoende.

Volumes

Vermilion verwacht nog 79 tot 528 miljoen Nm3 te kunnen produceren uit het Oldelamer veld, over een periode van 20 jaar. SodM adviseert om het volume van 528 miljoen Nm3 als maximale productie op te nemen in het besluit. Dit geldt dan voor een periode van 20 jaar.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan Oldelamer op 24 oktober 2019 gepubliceerd. Het ontwerp-besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.