Advies SodM over wijziging winningsplan Vinkega (Vermilion)

SodM onderschrijft een geringe bodemdaling als gevolg van het herstarten van de gaswinning uit gasveld Vinkega. 

Vermilion heeft een addendum op het winningsplan Vinkega aangeleverd waarin de bodemdaling op basis van nieuwe gegevens voorspeld wordt.

Bodemdalingskom groter, niet dieper

Vermilion heeft bij metingen in 2017 een grotere bodemdalingskom waargenomen. Deze is niet dieper, maar groter in oppervlakte dan de bodemdalingskom zoals die in het winningsplan 2016 beschreven werd. Hiermee verandert ook de prognose van toekomstige bodemdaling.

Prognose nauwkeurig uitgevoerd

TNO-AGE concludeert, na zorgvuldige analyse, dat de bodemdalingsprognose en de bijbehorende onzekerheidsanalyse nauwkeurig uitgevoerd zijn door Vermilion.

Contact met waterschap

De prognose voor de totale bodemdaling in het gebied, dus zowel als gevolg van winning uit Vinkega als uit Nijensleek, is meer dan 5 centimeter. Dat is de grens waarop waterschappen maatregelen nodig achten in de waterhuishouding.

SodM adviseert de minister derhalve om hierover contact op te nemen met het waterschap.

Bodemtrilling

De nieuwe prognose voor bodemdaling rondom het Vinkega veld heeft geen gevolgen voor het risico op bevingen en aanverwante schade als gevolg van gaswinning. Dit risico is beperkt. Het KNMI netwerk wordt gebruikt voor seismische monitoring.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan Vinkega op 1 september 2020 gepubliceerd. Het ontwerp-besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.